Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

czarnoczarna
Reposted fromshakeme shakeme
czarnoczarna

September 30 2018

czarnoczarna
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viaZiomeczek Ziomeczek
czarnoczarna

September 24 2018

czarnoczarna
czarnoczarna
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
czarnoczarna
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakropq kropq
czarnoczarna
0165 ec12 500
czarnoczarna

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak
czarnoczarna

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

September 23 2018

czarnoczarna
czarnoczarna
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
czarnoczarna
Sunset Behind Kjeragbolten
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz

September 22 2018

czarnoczarna
8577 eca7 500
Reposted fromhagis hagis viawarkocz warkocz
czarnoczarna
czarnoczarna
2758 cb6b 500
Reposted fromslodziak slodziak viaelusive elusive

April 27 2018

0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viawecouldbeclose wecouldbeclose
czarnoczarna
9971 cd87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarzzkropka rzzkropka

April 26 2018

czarnoczarna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl